Hírek

HIRDETMÉNY

HIRDETMÉNY

 

 

Alulírott Mezei Gergely, a Job Force Iskolaszövetkezet (székhelye: 2161 Csomád, Akácos utca 11.; adószám: 24783390-2-13; cégjegyzékszám: 13-02-051379; statisztikai számjel: 24783390-9499-123-13) Igazgatósága nevében, ezúton meghívom Önt az Iskolaszövetkezet Küldött-választó gyűlésére, amelyet az alábbi időpontban és helyszínen tartunk:

 

Helyszín: 1134 Budapest, Váci út 49.

Időpont: 2021.01.25. hétfő 8:00

A küldöttgyűlés napirendje:

 

1.       Levezető elnök, a szavazatszámlálók, a jegyzőkönyvvezető, valamint jegyzőkönyv hitelesítők választása

2.       Döntés a Küldöttek megválasztásáról az Iskolaszövetkezet Küldöttgyűlésébe

3.       Döntés a Pót-küldöttek megválasztásáról

 

A küldöttgyűlés későbbi időpontban történő esetleges folytatásának helye és ideje: 1134 Budapest, Váci út 49., 2021.01.26 kedd 8:00

 

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helye és ideje: 1134 Budapest, Váci út 49., 2021.01.29. csütörtök 8:00

 

Az Alapszabály 8.6. pontja alapján a Küldött-választó gyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. A megismételt Küldött-választó gyűlés csak az eredeti napirendre felvett kérdésekben hozhat határozatot, továbbá a határozatképtelenség miatt megismételt Küldött-választó gyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

 

A napirendhez tartozó iratok az alábbi helyen 2021.02.01 napjától hétköznapokon 10-12 óra között megtekinthetőek:

 

1134 Budapest, Váci út 49.

 

Kérem, hogy a Küldött-választó gyűlés megjelenni szíveskedjék.

 

Budapest, 2021.01.08.

 

 

Tisztelettel:

 

 

 

Mezei Gergely

Igazgatóság elnöke

Job Force Iskolaszövetkezet