Meghívó

Alulírott Mezei Gergely, a Job Force Iskolaszövetkezet (székhelye: 2161 Csomád, Akácos utca 15.; adószám: 24783390-2-13; cégjegyzékszám: 13-02-051379; statisztikai számjel: 24783390-9499-123-13) Igazgatósága nevében, ezúton meghívom Önt az Iskolaszövetkezet rendkívüli küldöttgyűlésére, amelyet az alábbi időpontban és helyszínen tartunk:

Helyszín: 1042 Budapest József Attila utca 4-6.

Időpont: 2024. május 29. 8:00

A küldöttgyűlés napirendje:

  1. Levezető elnök, a szavazatszámlálók, a jegyzőkönyvvezető, valamint jegyzőkönyv hitelesítők választása.
  2. Döntés a 2023. évi működésre vonatkozó egyszerűsített éves igazgatósági beszámoló elfogadásáról
  3. Egyebek.

A küldöttgyűlés későbbi időpontban történő esetleges folytatásának helye és ideje: 1042 Budapest József Attila utca 4-6., 2024 május 30. 10:00

Tájékoztatom, hogy az Alapszabály 7.16. a) pontja szerint az Alapszabály módosításához a jelenlévők legalább kétharmadának, és valamennyi tag felének a szavazata szükséges.

Az Alapszabály 7.13. pontja alapján a küldöttgyűlés és a megismételt küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek legalább kétharmada részt vesz. A megismételt küldöttgyűlés csak az eredeti napirendre felvett kérdésekben hozhat határozatot.

Határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttgyűlés helye és ideje:

1042 Budapest József Attila utca 4-6., 2024. június 4. 10:00

A napirendhez tartozó iratok az alábbi helyen hétköznapokon 10-12 óra között megtekinthetőek:

1042 Budapest József Attila utca 4-6.

Kérem, hogy a küldöttgyűlésen megjelenni szíveskedjék.

Budapest, 2024. május 13.

Tisztelettel:

Mezei Gergely
Igazgatóság elnöke
Job Force Iskolaszövetkezet