Hirdetmény

Alulírott Mezei Gergely, a Job Force Iskolaszövetkezet (székhelye: 2161 Csomád, Akácos utca 15.; adószám: 24783390-2-13; cégjegyzékszám: 13-02-051379; statisztikai számjel: 24783390-9499-123-13) Igazgatósága nevében, ezúton meghívom Önt az Iskolaszövetkezet Küldött-választó gyűlésére, amelyet az alábbi időpontban és helyszínen tartunk:

Helyszín: 1042 Budapest József Attila utca 4-6.

Időpont: 2024.05.23. 08:00

A küldött-választó gyűlés napirendje:

  1. Levezető elnök, a szavazatszámlálók, a jegyzőkönyvvezető, valamint jegyzőkönyv hitelesítők választása
  2. Döntés a Küldöttek megválasztásáról az Iskolaszövetkezet Küldöttgyűlésébe
  3. Döntés a Pót-küldöttek megválasztásáról

A küldöttgyűlés későbbi időpontban történő esetleges folytatásának helye és ideje: 1042 Budapest József Attila utca 4-6.,2024.05.24. 08:00

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helye és ideje: 1042 Budapest József Attila utca 4-6., 2024.05.27. 08:00

Az Alapszabály 8.6. pontja alapján a Küldött-választó gyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. A megismételt Küldött-választó gyűlés csak az eredeti napirendre felvett kérdésekben hozhat határozatot, továbbá a határozatképtelenség miatt megismételt Küldött-választó gyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

A napirendhez tartozó iratok az alábbi helyen 2024.05.23. napjától hétköznapokon 10-12 óra között megtekinthetőek:

1042 Budapest József Attila utca 4-6.

Kérem, hogy a Küldött-választó gyűlés megjelenni szíveskedjék.

Budapest, 2024.05.13.

Tisztelettel:
Mezei Gergely
Igazgatóság elnöke
Job Force Iskolaszövetkezet