Hírek

Meghívó - Job Force Közgyűlés

Alulírott, Mezei Gergely a JOB FORCE Iskolaszövetkezet (2161 Csomád, Akácos utca 11.) Igazgatósága nevében, ezúton meghívom Önt az Iskolaszövetkezet 2019. évi rendkívüli közgyűlésére (küldöttgyűlésére), amelyet az alábbi időpontban és helyszínen tartunk: Helyszín: 1134 Budapest, Váci út 49. Időpont: 2019. szeptember 23. 17:00 A közgyűlés napirendje: 1. Levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint jegyzőkönyv hitelesítők választása; 2. Igazgatóság tagjának visszahívása, megválasztása; 3. Döntés az Iskolaszövetkezet könyvvizsgálójának megválasztásáról és díjazásának megállapításáról 4. Döntés az alapszabály módosításáról a fenti 2. napirendi pont kapcsán született határozatok végett 5. Egyebek. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés ideje és helye: 2019. szeptember 27. 17:00, 1134 Budapest, Váci út 49. Az alapszabály 7.13. pontja alapján a küldöttgyűlés és a megismételt küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek legalább kétharmada részt vesz. A megismételt küldöttgyűlés csak az eredeti napirendre felvett kérdésekben hozhat határozatot. A napirendhez tartozó iratok az alábbi helyen 2019. szeptember 20. napjától hétköznapokon 10-16 óra között megtekinthetőek: 1134 Budapest, Váci út 49. Kérem, hogy a közgyűlésen megjelenni szíveskedjék. Budapest, 2019. szeptember 05. Tisztelettel: Mezei Gergely Igazgatóság elnöke JOB FORCE ISKOLASZÖVETKEZET