Hírek

Meghívó a küldöttgyűlésre

Alulírott Mezei Gergely, a Job Force Iskolaszövetkezet (székhelye: 2161 Csomád, Akácos utca 11.; adószám: 24783390-2-13; cégjegyzékszám: 13-02-051379; statisztikai számjel: 24783390-9499-123-13) Igazgatósága nevében, ezúton meghívom Önt az Iskolaszövetkezet rendkívüli küldöttgyűlésére, amelyet az alábbi időpontban és helyszínen tartunk:

 

Helyszín:           1134 Budapest, Váci út 49.

Időpont:           2021. december 06., 7:30

 

A küldöttgyűlés napirendje:

1.     Levezető elnök, a szavazatszámlálók, a jegyzőkönyvvezető, valamint jegyzőkönyv hitelesítők választása

2.      Döntés a székhely módosításáról, fióktelep létesítéséről, ezzel összefüggésben az Alapszabály 1.2. pontjának módosítása

 

3.      Egyebek

 

A küldöttgyűlés későbbi időpontban történő esetleges folytatásának helye és ideje:

1134 Budapest, Váci út 49., 2021. december 07., 07:30

 

Tájékoztatom, hogy az Alapszabály 7.16. a) pontja szerint az Alapszabály módosításához a jelenlévők legalább kétharmadának, és valamennyi tag felének a szavazata szükséges.

 

Az Alapszabály 7.13. pontja alapján a küldöttgyűlés és a megismételt küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek legalább kétharmada részt vesz. A megismételt küldöttgyűlés csak az eredeti napirendre felvett kérdésekben hozhat határozatot.

 

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helye és ideje:

1134 Budapest, Váci út 49., 2021. december 10., 07:30

 

A napirendhez tartozó iratok a 1134 Budapest, Váci út 49. szám alatt 2021. december 07. napjától hétköznapokon 10-12 óra között megtekinthetőek.

 

Kérem, hogy a küldöttgyűlésen megjelenni szíveskedjék.

 

Budapest, 2021. november 19.

 

 

Tisztelettel:

 

 

 

Job Force Iskolaszövetkezet

Mezei Gergely,

az Igazgatóság elnöke