Hírek

MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

 

 

Alulírott Mezei Gergely, a Job Force Iskolaszövetkezet (székhelye: 2161 Csomád, Akácos utca 11.; adószám: 24783390-2-13; cégjegyzékszám: 13-02-051379; statisztikai számjel: 24783390-9499-123-13) Igazgatósága nevében, ezúton meghívom Önt az Iskolaszövetkezet 2021. évi rendes közgyűlésére (küldöttgyűlésére), amelyet az alábbi időpontban és helyszínen tartunk:

 

Helyszín: 1134 Budapest, Váci út 49.

Időpont: 2021. május 21. 8:00

A küldöttgyűlés napirendje:

 

1.       Levezető elnök, a szavazatszámlálók, a jegyzőkönyvvezető, valamint jegyzőkönyv hitelesítők választása

2.       Döntés a 2020. évi működésre vonatkozó egyszerűsített éves igazgatósági beszámoló elfogadásáról

3.       Döntés az Iskolaszövetkezet könyvvizsgálójának megválasztásáról és díjazásának megállapításáról

4.       Döntés az Igazgatóság tagjának visszahívásáról, valamint új Igazgatósági tag megválasztásáról

5.       Döntés felügyelőbizottsági tagok visszahívásáról, valamint új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról

6.       Döntés az alapszabály módosításáról

7.       Egyebek

 

A küldöttgyűlés későbbi időpontban történő esetleges folytatásának helye és ideje: 1134 Budapest, Váci út 49., 2021. május 22. 8:00

 

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helye és ideje: 1134 Budapest, Váci út 49., 2021. május 25. 8:00

 

Az Alapszabály 7.13. pontja alapján a küldöttgyűlés és a megismételt küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek legalább kétharmada részt vesz. A megismételt küldöttgyűlés csak az eredeti napirendre felvett kérdésekben hozhat határozatot.

 

A napirendhez tartozó iratok az alábbi helyen 2021. május 25. napjától hétköznapokon 10-12 óra között megtekinthetőek:

 

1134 Budapest, Váci út 49.

 

Kérem, hogy a közgyűlésen megjelenni szíveskedjék.

 

Budapest, 2021. május 06.

 

 

Tisztelettel:

 

 

 

Mezei Gergely

Igazgatóság elnöke

Job Force Iskolaszövetkezet