Hírek

Közgyűlés meghívó

MEGHÍVÓ

 

 

Alulírott Mezei Gergely, a Job Force Iskolaszövetkezet (székhelye: 2161 Csomád, Akácos utca 15.; adószám: 24783390-2-13; cégjegyzékszám: 13-02-051379) Igazgatósága nevében, ezúton meghívom Önt az Iskolaszövetkezet küldöttgyűlésére, amelyet az alábbi időpontban és helyszínen tartunk:

 

Helyszín:           1042 Budapest, József Attila utca 4-6.

Időpont:           2022. május 30. 08:00

 

A küldöttgyűlés napirendje:

1.     Levezető elnök, a szavazatszámlálók, a jegyzőkönyvvezető, valamint jegyzőkönyv hitelesítők választása

2.      Döntés a 2021. évi működésre vonatkozó egyszerűsített éves igazgatósági beszámoló elfogadásáról

 

3.      Egyebek

 

A küldöttgyűlés későbbi időpontban történő esetleges folytatásának helye és ideje:

1042 Budapest, József Attila utca 4-6., 2022. május 30. 10:00.

 

Tájékoztatom, hogy az Alapszabály 7.16. a) pontja szerint az Alapszabály módosításához a jelenlévők legalább kétharmadának, és valamennyi tag felének a szavazata szükséges.

 

Az Alapszabály 7.13. pontja alapján a küldöttgyűlés és a megismételt küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek legalább kétharmada részt vesz. A megismételt küldöttgyűlés csak az eredeti napirendre felvett kérdésekben hozhat határozatot.

 

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helye és ideje:

1134 Budapest, Váci út 49., 2022. június 03., 10:00

 

A napirendhez tartozó iratok a 1042 Budapest, József Attila utca 4-6. szám alatt hétköznapokon 10-12 óra között megtekinthetőek.

 

Kérem, hogy a küldöttgyűlésen megjelenni szíveskedjék.

 

Budapest, 2022. május 13.

 

 

Tisztelettel:

 

 

 

Job Force Iskolaszövetkezet

Mezei Gergely,

az Igazgatóság elnöke