Hírek

Hirdetmény: Küldött választó gyűlés

HIRDETMÉNY

 

 

Alulírott Mezei Gergely, a Job Force Iskolaszövetkezet (székhelye: 2161 Csomád, Akácos utca 15.; adószám: 24783390-2-13; cégjegyzékszám: 13-02-051379) Igazgatósága nevében, ezúton meghívom Önt az Iskolaszövetkezet Küldött-választó gyűlésére, amelyet az alábbi időpontban és helyszínen tartunk:

 

Helyszín: 1134 Budapest, Váci út 49.

Időpont: 2022. március 07. 08:00

A küldöttgyűlés napirendje:

 

1.     Levezető elnök, a szavazatszámlálók, a jegyzőkönyvvezető, valamint jegyzőkönyv hitelesítők választása

2.      Döntés a Küldöttek megválasztásáról az Iskolaszövetkezet Küldöttgyűlésébe

3.      Döntés a Pót-küldöttek megválasztásáról

 

A küldöttgyűlés későbbi időpontban történő esetleges folytatásának helye és ideje: 1134 Budapest, Váci út 49., 2022. március 08. 08:00

 

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helye és ideje: 1134 Budapest, Váci út 49., 2022. március 14. 08:00

 

Az Alapszabály 8.6. pontja alapján a Küldött-választó gyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. A megismételt Küldött-választó gyűlés csak az eredeti napirendre felvett kérdésekben hozhat határozatot, továbbá a határozatképtelenség miatt megismételt Küldött-választó gyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

 

A napirendhez tartozó iratok az alábbi helyen 2022. március 07. napjától hétköznapokon 10-12 óra között megtekinthetőek:

 

1134 Budapest, Váci út 49.

 

Kérem, hogy a Küldött-választó gyűlés megjelenni szíveskedjék.

 

Budapest, 2022. február 21.

 

 

Tisztelettel:

 

 

 

Mezei Gergely

Igazgatóság elnöke

Job Force Iskolaszövetkezet