Hírek

Rendkívüli közgyűlés

MEGHÍVÓ

Alulírott, Mezei Gergely a JOB FORCE Iskolaszövetkezet (székhelye: 2161 Csomád, Akácos utca 11.) Igazgatósága nevében, ezúton meghívom Önt az Iskolaszövetkezet 2018. évi rendkívüli közgyűlésére (küldöttgyűlésére), amelyet az alábbi időpontban és helyszínen tartunk:

Helyszín: 1134 Budapest, Váci út 49.

Időpont: 2018. július 28. 10:00

A közgyűlés napirendje:

  1. Levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint jegyzőkönyv hitelesítők választása;
  2. Igazgatóság tagjainak visszahívása, új vezető tisztségviselők megválasztása;
  3. Felügyelőbizottság tagjainak visszahívása, megválasztása, illetve tagságuk meghosszabbítása;
  4. Igazgatósági-, valamint Felügyelőbizottsági tagok jognyilatkozatainak jóváhagyása
  5. Alapszabály módosítása a napirendi pontok kapcsán született határozatok és a jogszabályi környezet változása végett;
  6. Egyebek.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés ideje és helye:

2018. augusztus 01. 11:00, 1134 Budapest, Váci út 49.

A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlés csak az eredeti napirendre felvett kérdésekben hozhat határozatot.

A napirendhez tartozó iratok az alábbi helyen 2018. július 16. napjától hétköznapokon 09-16 óra között megtekinthetőek:

1134 Budapest, Váci út 49.

Kérem, hogy a közgyűlésen megjelenni szíveskedjék.

 

Kelt: Budapest, 2018. július 13. napján

Tisztelettel:

Mezei Gergely

JOB FORCE ISKOLASZÖVETKEZET

Igazgatóság elnöke