Hírek

Országos Közgyűlés

MEGHÍVÓ

Alulírott Mezei Gergely a JOB FORCE Iskolcaszövetkezet (2161 Csomád, Akácos utca 11.)
Igazgatósága nevében ezúton meghívom Ont az Iskolaszövetkezet 2018. évi rendes közgyűlésére, amelyet az alábbi időpontban és helyszínen tartunk:
Helyszín: 1134 Budapest, Váci út 49.
Időpont: 2018. május 26. 10:00
 

A közgyűlés napirendje:

1. Levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint jegyzőkönyv hitelesítők választása;

2. Egyszerűsített éves igazgatósági beszámoló a 2017. évi működésről;

3. Igazgatóság tagjainak visszahívása, új vezető tisztségviselők kijelölése;

4. Felügyelőbizottság tagjainak visszahívása, megválasztása, illetve tagságuk meghosszabbítása;

5. Alapszabály módosítása a napirendi pontok kapcsán született határozatok és a jogszabályi
környezet változása végett;

6. Egyebek.


Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés ideje és helye:
2018. június 09. 11:00, 1134 Budapest, Váci út 49.
A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlés csak az eredeti napirendre felvett kérdésekben hozhat határozatot.
A napirendhez tartozó iratok az alábbi helyen 2018. május 28. napjától hétköznapokon 09-16 óra között megtekinthetőek:


1134 Budapest, Váci út 49.
Kérem, hogy a közgyűlésen megjelenni szíveskedj ék.

 

Budapest, 2018. április 26.

Tisztelettel:

Mezei Gergely

JOB FORCE ISKOLASZÖVETKEZET

Galéria